İlk Yardım Eğitimi

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Mevzuata göre, az tehlikeli iş yerlerinde her yirmi kişide bir kişi ilk yardımcı olmalıdır. Bu oran,

  • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her Yirmi kişide bir,
  • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on beş kişide bir
  • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide bir

dir. Yine mevzuatlara göre, ilk yardım eğitimi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilk yardım eğitim merkezinden alınmak koşuluyla kabul edilmektedir.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi’nde 2 günlük teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verilir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ‘İLK YARDIMCI SERTİFİKASI’ düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

  • SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
  • SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
  • ÇOCUKLAR İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
  • YETİŞKİNLER İÇİN ÇOCUKTA GÜVENLİK VE İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
  • OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR KULLANMA EĞİTİMİ (2 SAAT)
  • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ (2 SAAT)
  • AFETLERDE İLKYARDIM UYGULAMA EĞİTİMİ (4 SAAT)